shutterstock_452513506

Activiteiten

Jongerenbijeenkomsten

Rode Draad

Voor kinderen van de basisschool worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kinderbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn twee groepen: voor basisschool groep 5/6 en groep 7/8. Elke groep komt maandelijks op zaterdagmorgen bij elkaar van 10-12 uur. Eerst is er een vertelling, daarna volgt een verwerking in groepjes. Na een pauze worden allerlei activiteiten georganiseerd; vaak worden spulletjes gemaakt voor een verkoping voor een goed doel dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. Bij de verkoping en ook bij een jaarlijkse krentenbrodenactie hebben de kinderen een actieve rol. Het jaar wordt tegen de zomer afgesloten met een actieve spellenochtend en met een excursie (als de corona situatie het toelaat).

JV – 16

Jongeren van 12 tot 16 jaar komen ongeveer om de drie weken bij elkaar op vrijdagavond. Voor de pauze wordt er een onderwerp behandeld door een inleider, en na de pauze zijn er verschillende activiteiten, ondermeer om de band tussen de jongeren te versterken. Jaarlijks wordt een actie gehouden voor een goed doel. De verantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad. Het seizoen wordt afgesloten met een barbecue.

JV – 20

Voor de jeugd van 16-20 jaar worden jaarlijks een aantal jongerenavonden gehouden, meestal op vrijdag- of zaterdagavond. Hierbij krijgt zowel het inhoudelijk-bezinnende als het ontspannende element aandacht. De verantwoordelijkheid ligt bij de kerkenraad maar de jongeren worden zelf intensief betrokken bij het vaststellen van het programma. Het seizoen wordt afgesloten met een barbecue.

Themabijeenkomsten 18+

Ongeveer twee keer per jaar organiseert de kerkenraad verdiepingsbijeenkomsten voor de oudere jeugd (vanaf 20 jaar). Een externe spreker leidt een onderwerp in en gaat vervolgens met de jongeren in gesprek.

Studiekring

De gemeente kent een studiekring voor belijdende leden, die onder verantwoordelijkheid staat van de kerkenraad. Tijdens de kringavonden worden theologische onderwerpen bestudeerd en besproken. De studiekring vindt in principe elke derde dinsdag van de maand plaats.

Onze jeugd online volgen

De jeugd van de gemeente zijn ook te volgen op het volgende instagram accounts: @gerbrandyjeugd, @activiteitenmin16_gouda

Liquid error: No such theme file 'includes/select_arrow.plate'