Collecte

Als kerk maken wij gebruik van online doneren/collecteren in de vorm van Givt. 

Wij collecteren voor de kerk, diaconie of een extra collecte die bestemd is voor een bepaald doel.

U kan ook geld overmaken naar de volgende bankrekeningnummers

Kerk: NL49 RABO 0322 4636 45
Diaconie: NL08 RABO 0322 4389 69

Collecte geld bestellen

Als u collectegeld wilt bestellen via de kerk,
dan kunt u dat doen via het bestelformulier.
Binnen het formulier heeft u verschillende opties waaruit u kunt kiezen.

400 x € 0.50 ter waarde van € 200
250 x € 1 ter waarde van € 250
100 x € 2 ter waarde van € 200
250 x € 2 ter waarde van € 500
20 x € 5 ter waarde van € 100