pexels-tima-miroshnichenko-6860819

Evangelisatie

Zending en evangelisatie als opdracht van de kerk

Brochure GGIN Gouda Gerbrandyweg 2022

PDF / 745.6kb

Zending

Christus, het Hoofd van de kerk, heeft bij Zijn verlaten van de wereld een bevel achtergelaten. Dat is het bevel om alle volken bekend te maken met Gods Woord. We noemen dat “Zending”.

Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

— Mattheüs 28:19

Daarbij wees Hij op Zijn almacht:

En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

— Mattheüs 28:18

De kerk hoeft dit grote werk niet alleen te doen: Hij staat garant voor dat werk.

Evangelisatie

Ons land is getalsmatig gezien geen christelijk land meer. Het christendom is een minderheid geworden. Daardoor groeien heel veel mensen op zonder het Woord van God. Daarmee is ook Nederland eigenlijk ‘zendingsland’ geworden. Als we proberen om in ons eigen land mensen bekend te maken met het Woord van God, noemen we dat ‘Evangelisatie’.

Contact

Misschien behoort u bij de mensen die niet of nauwelijks iets van Gods Woord weten, maar dat wel zouden willen. Stuurt u dan gerust een vrijblijvend mailtje naar  scriba@ggin-gouda.nl. We kunnen u dan bijvoorbeeld een Bijbel of een Bijbelgedeelte gratis toe doen komen. Ook is altijd een gesprek mogelijk. Van uw kant altijd vrijblijvend. Als u op enig moment het contact weer zou willen verbreken, respecteren we dat volledig.