open_bijbel-banner

Catechisatie

Catechisatie is onderwijs aan de doopleden van de kerk. Doopleden zijn leden van de kerk, die nog geen geloofsbelijdenis hebben afgelegd.

Catechisatie wordt gegeven in de periode september tot april. Catechisatie wordt gegeven op maandagavond. De catechisanten zijn verdeeld over acht groepen. De catechisatie wordt gegeven door de eigen predikant en door enkele ouderlingen en diakenen van de kerk.

Van 12 tot 18 jaar is de leerstof het vragenboekje van ds A. Hellenbroek, met behulp van methodeboekjes.

Jongeren van 18 jaar en ouder krijgen onderwijs in de belijdenisgeschriften van de kerk: De Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels en de Heidelbergse Catechismus.

Voor jongeren die geloofsbelijdenis willen afleggen, wordt belijdeniscatechisatie gegeven. De belangrijkste leerstof daarbij is het Kort begrip, een uittreksel van de Heidelbergse Catechismus.