De rode draad

Voor kinderen van de basisschool worden onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad kinderbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn twee groepen: voor basisschool groep 5/6 en groep 7/8. Elke groep komt maandelijks op zaterdagmorgen bij elkaar van 10-12 uur. Eerst is er een vertelling, daarna volgt een verwerking in groepjes. Na een pauze worden allerlei activiteiten georganiseerd; vaak worden spulletjes gemaakt voor een verkoping voor een goed doel dat jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. Bij de verkoping en ook bij een jaarlijkse krentenbrodenactie hebben de kinderen een actieve rol. Het jaar wordt tegen de zomer afgesloten met een actieve spellenochtend en met een excursie.