open_bijbel-banner

De afgezonderde gemeente des Heeren

Zondag 26 juni 2022 - ochtenddienst (Heilige doop)

De afzonderde gemeente des Heeren

Deze preek had als thema 'De afzonderde gemeente des Heeren'.

Onderverdeeld in 2 punten

 1. Haar uitwendige afzondering.
 2. Haar inwendige afzondering.

Met als bijpassend teksten:

Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan als door het droge; hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende, zijn verdronken.

— Hebreeën 11:29

en

Toen zeide de HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij, hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge.

— Exodus 14: 15-16

 • Zingen : Ps. 90:2 en 9
 • Schriftlezing : Exodus 14:1 t/m 22
 • Heilige Doop : Ps. 105:5
 • Gebed
 • Zingen : Ps. 89:1 en 7
 • Toepassing : Ps. 68:11
 • Slotzang : Ps. 103:1
 • Collecte 1: Diaconie
 • Collecte 2: Kerk

Preek beluisteren

26

Zondag

juni 2022

10:00

ds. A. Geuze

reguliere dienst