open_bijbel-banner

Mozes de bloedbruidegom van Zippora

Zondag 16 oktober 2022 - middagdienst

Mozes de bloedbruidegom van Zippora

Deze preek had als thema 'Mozes de bloedbruidegom van Zippora'.

Onderverdeeld in 3 punten

 1. Mozes gezonden
 2. Mozes gestraft
 3. Mozes gered

Aan de hand van het onderstaande gedeelte

En het geschiedde op den weg, in de herberg, dat de HEERE hem tegenkwam, en zocht hem te doden.

Toen nam Zippora een stenen mes en besneed de voorhuid haars zoons, en wierp die voor zijn voeten, en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom!

En Hij liet van hem af. Toen zeide zij: Bloedbruidegom! vanwege de besnijdenis.

— Exodus 4: 24 t/m 26

 • Zingen: Ps. 85:2
 • Schriftlezing: Exodus 4: 18 t/m 31
 • Gebed
 • Zingen: Ps 39:7 en 8
 • Toepassing: Psalm 41:2
 • Slotzang: Psalm 118:9
 • Collecte 1: Diaconie
 • Collecte 2: Kerk

Preek beluisteren

16

Zondag

oktober 2022

15:30

ds. J.A. Weststrate

reguliere dienst