open_bijbel-banner

Zondag 26 - De Heilige doop

Zondag 26 juni 2022 - avonddienst

De Heilige Doop

Deze preek had als thema 'De Heilige Doop'.

Onderverdeeld in 2 punten

  1. De bediening van de Heilige Doop
  2. De betekenis van de bediening van de Heilige Doop

  • Zingen : Ps. 81:7 en 12
  • Schriftlezing : 1 Korinthe 10:1 t/m 13
  • Gebed
  • Zingen : Ps. 105:3, 6 en 24
  • Toepassing : Ps. 100:2 en 4
  • Slotzang : Avondzang:7
  • Collecte 1: Diaconie
  • Collecte 2: Kerk

Preek beluisteren

26

Zondag

juni 2022

18:30

ds. A. Geuze

reguliere dienst