Tieners met hun nieuwe bijbels

Hulp aan Oekraïne

Hulp aan vluchtelingen in Oekraïne

Geschreven door: Hulpgroep Reya 🇺🇦

Datum: 17 december 2022

De kerkenraad is onlangs in contact gekomen met ds Grushetskyy uit Oekraïne. Deze baptistenpredikant verbleef sinds het uitbreken van de oorlog wisselend in Nederland en Oekraïne. Hij besloot om met zijn gezin definitief terug te keren naar Oekraïne. De kerkenraad wil hem nu met het geld van de dankdagcollecte ondersteunen in de hulp aan vluchtelingen daar. Zo zijn er stroomaggregaten meegegeven en de GBS schonk 250 Nieuwe Testamenten. 1 december keerde hij in zijn woonplaats Reya terug. Toen hij aankwam was er stroom en zodoende had hij een goede thuiskomst. Toch valt regelmatig de stroom uit en zijn ze aangewezen op kaarsen, accuverlichting en de open haard. Inmiddels is hij begonnen met de hulpverlening aan vluchtelingen. Er is hout gekocht voor verwarming door houtkachels, er zijn pakketten uitgedeeld van kleding of andere benodigdheden. Ook is er woonruimte gereedgemaakt in leegstaande woningen van Oekraïners die nu in Nederland verblijven. Ze zijn begonnen aan het geschikt maken van een oud schoolgebouw en een ander leegstaand gebouw om vluchtelingen te huisvesten. Al met al is er contact met zo’n 20 vluchtelingen(gezinnen) die in meer of mindere mate worden ondersteund. Het mooiste is dat er een bijbelstudiegroepje kon worden gestart van zo’n 20 tieners die nooit eerder in een bijbel hebben gelezen. Ze hebben beloofd om in één week het evangelie van Lukas te lezen.

Hieronder verschillende foto’s van het werk daar.