bereiden van een maaltijd

Hulp aan Oekraïne

Update vanuit Reya

Geschreven door: Hulpgroep Reya 🇺🇦

Datum: 27 febuari 2024

Renovatie dak voltooid

31 december, op de valreep van het oude jaar werd de laatste hand gelegd aan de vervanging van het dak van de school. Door een borstwering en een hogere dakhelling is er een complete verdieping op het gebouw geplaatst. De klus heeft langer geduurd dan gehoopt, maar men is keurig binnen het budget gebleven.

Zoals ik in het voorgaande bericht schreef is er inmiddels een plan gemaakt om op één verdiepingsvloer vier appartementen te maken met een gemeenschappelijke keuken. Elk appartement heeft een douche en biedt ruimte voor vier personen. De keuken zal naast een verblijfsruimte waar men gezamenlijk kan eten ook worden ingericht als woonkamer. Voor de realisatie van deze appartementen ontbreken helaas de financiën. Deze zijn begroot op ca. € 100.000. Hoewel er gebruik kan worden gemaakt van de keuken die uit Nederland werd gedoneerd, is er toch nog veel geld nodig. Dat heeft ook te maken met de centrale verwarming die moet worden aangelegd. De werkgroep is met betrokkenen in gesprek over deze nieuwe fase in het project.

De schaalgrootte vraagt borging van de organisatie, zowel in Oekraïne als van de fondsenwerving in Nederland. Want in de toekomst wil men het gebouw niet alleen voor huisvesting gebruiken, maar ook als sociaal centrum voor het dorp. Men denkt aan een wasserette (de helft van de bewoners heeft geen wasmachine), voor middelbaar beroepsonderwijs en als revalidatiecentrum voor gewonde soldaten.

Dit zijn ambitieuze plannen en vraagt een goede organisatie. Onder voorwaarden dat er goede garanties kunnen worden gegeven over de continuïteit van het project wil de kerkenraad de extra collecte van de biddag opnieuw besteden aan de renovatie van het schoolgebouw.

Scan de QR-code om te betalen voor: Hulptransport Oekraïne. 
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 16 mei 2025.

Bijbelverspreiding

Met het laatste transport van november heeft de GBS 500 Nieuwe Testamenten meegegeven. Inmiddels zijn er al heel wat van uitgedeeld. Eén keer bij een gelegenheid waarbij voor soldaten een maaltijd werd verzorgd. In de kerk worden de bijbels in de banken neergelegd die bezoekers mee naar huis mogen nemen. Er komen best wat mensen in de kerk die niet tot de gemeente behoren maar op uitnodiging een kerkdienst bijwonen. Tenslotte heeft ds Grushetskyy ook bijbels meegegeven aan collega-predikanten die ze ook op hun beurt weer uitdelen in hun omgeving.

Reis naar het front

Waar kan, probeert ds Grushetskyy hulp te bieden. In de kerstvakantie hielp hij in Kyiv bij het weer bewoonbaar maken van een appartementencomplex dat hevig beschadigd raakte door een raketinslag. Eind januari maakte ds Grushetskyy samen met drie andere predikanten een reis naar een EHBO-post bij het front. Deze ondergrondse HAP is een kwartier verwijderd het front op een plaats waar heel heftig wordt gevochten. Dagelijks worden er tientallen soldaten binnengebracht die gewond zijn geraakt. Drie dagen leefden zij mee met deze hospitaalsoldaten en gewonde strijders. Ze verzorgden er maaltijden, hielpen gewonden met aan- en uitkleden en verleenden allerhande spandiensten.

De dominee heeft medicamenten die meegekomen zijn uit Nederland aan de legerarts gegeven. Die heeft eruit geselecteerd wat hij kon gebruiken. Wat in het veldlazaret niet bruikbaar is, wordt aan een ziekenhuis gedoneerd. Hij ontmoette ook twee soldaten uit Reya die blij waren als een kind om een plaatsgenoot te ontmoeten. Een kind van één van de soldaten bezoekt de kinderclub van kerk in Reya. Zo deelde de dominee ons het een en ander over zijn reis.

De oorlog is nog steeds een rauwe werkelijkheid en het is fijn dat we goed geïnformeerd worden over de besteding van de gelden en hulpgoederen. Bij dezen brengen we de dank over, beide voor zowel de hulpgoederen, het geld voor de renovatie en niet in de laatste plaats voor uw gebed.

— Ds. Grushetskyy