WhatsApp Image 2023-12-04 at 18.46.28

Hulp aan Oekraïne

Voorlopig laatste hulptransport

Geschreven door: Hulpgroep Reya 🇺🇦

Datum: 5 december 2023

Deze week vertrekt voorlopig het laatste hulptransport met goederen naar Oekraïne. Onder andere meubels, bedden, kleding en de keuken die laatst in Dordrecht is opgehaald. Ook 500 Nieuwe Testamenten die beschikbaar zijn gesteld door de GBS gaan mee. Voorlopig het laatste transport; de kosten van vracht naar Oekraïne zijn de laatste tijd fors gestegen. Nog werd het transport betaald voor het deputaatschap Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten. Maar vanwege de gestegen transportkosten wil men nu meer vraag gestuurd te werk gaan. Alleen goederen waar meest behoefte aan is, worden nog verstuurd. Vandaar dat voorlopig de inzameling ‘on hold’ wordt gezet. Langs deze weg dank voor alle spullen die zijn gebracht.

De bouw van het dak vordert langzaam en gestaag. Men is volop bezig om isolatie tussen de spanten aan te brengen, vervolgens het dakbeschot en tenslotte de dakplaten. Als het weer niet tegenzit, kan het dak met Nieuwjaar dicht zijn. Dan is dit deel van het gebouw afgerond (binnen de begroting) en staat het volgende project op stapel. Het de bedoeling om op de verdiepingsvloer van de kortste vleugel vier appartementen te maken met elk een douche en toilet en een gemeenschappelijke keuken. Ook hiervoor zijn financiën nodig en wordt gevraagd om bij te dragen aan dit deel van de school. Omdat het om best veel geld gaat, wil men in Nederland zoeken naar een manier om de fondsenwerving gestalte te geven, bijvoorbeeld door het vormen van een stichting of door aan te sluiten bij een andere stichting die hulp biedt in Oekraïne. Als kerk willen we onze bijdrage leveren, maar de omvang van de renovatie is zodanig dat hiervoor ook andere sponsors nodig zijn.

In oktober bezocht ds Grushetsky soldaten aan het front. Met name soldaten die lid zijn van één van de baptisten gemeenten waartoe zij behoren of mannen uit Reya. Als pastor probeert hij zo medeleven te betonen en geestelijke bijstand te bieden. Enkele weken daarna waren er hevige gevechten op de plaats die hij bezocht. Een van de soldaten die hij had ontmoet, is toen gesneuveld; drie ervan ernstig gewond geraakt. Dat is de realiteit van de oorlog…

De zorg voor weeskinderen heeft vooral het hart van ds Grushetsky. Tijdens een kerkdienst heeft hij bijzonder aandacht gevraagd voor deze kinderen die ontheemd zijn geraakt en ouderliefde moeten missen. In zijn gemeente zijn echtparen die voor deze kinderen zorg willen dragen, maar goede huisvesting is moeilijk. Hij vraagt ons om deze zorg ook in het gebed aan de Heere voor te leggen opdat er wegen mogen worden geopend om deze kinderen op te vangen.

Steunactie voor Oekraïne

Wilt u bijdragen aan de hulp voor Oekraïne? Laat uw gegevens hieronder achter. U kunt ook nog steeds onze actie sponsoren, zie het sponsor gedeelte onder het formulier.

Scan de QR-code om te betalen voor: Hulptransport Oekraïne. 
Gebruik de Camera App op je telefoon.
De QR-code is geldig tot 16 mei 2025.